In English

MALJA

Matemaattisen logiikan jatkokoulutusohjelma

Yleistä

MALJA on opetusministeriön rahoittama tutkijakoulu, jolle on myönnetty vuosiksi 2007-2009 viisi jatko-opintopaikkaa. Tutkijakoulun tuella voi suorittaa jatko-opintoja seuraavilla aloilla: Tutkijakoulun toimintaan osallistuvat yliopistot ovat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto.

Haku

Tutkijakouluun on voinut hakea kaksi kertaa vuodessa, hakuaika on loppunut huhti-toukokuussa tai marraskuussa.

Ohjaajia

Ohjaajat ovat Helsingin yliopistosta, ellei toisin mainita.
Stephan Földes Tampereen teknillinen yliopisto
Lauri Hella Tampereen yliopisto
Taneli Huuskonen Helsingin yliopisto
Eero Hyry Tampereen yliopisto
Tapani HyttinenHelsingin yliopisto
Juliette KennedyHelsingin yliopisto
Kerkko Luosto Helsingin yliopisto
Markku Niemenmaa Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto
Juha Nurmonen Helsingin yliopisto
Juha OikkonenHelsingin yliopisto
Jouko VäänänenHelsingin yliopisto

Suomeksi

MALJA

Graduate school in Mathematical logic

General

MALJA is a graduate school financed by the Ministry of Education of Finland. For the years 2007-2009, the graduate school has been allotted five positions for doctoral studies. The fields supported by MALJA are The graduate school operates at University of Helsinki, University of Tampere, Tampere University of Technology, and University of Oulu.

Applying

There has been at most two application rounds to MALJA each year, the deadline has been in April/May or in November.

Supervisors

Supervisors act in the University of Helsinki, unless otherwise stated.
Stephan Földes Tampere University of Technology
Lauri Hella University of Tampere
Taneli Huuskonen University of Helsinki
Eero Hyry University of Tampere
Tapani HyttinenUniversity of Helsinki
Juliette KennedyUniversity of Helsinki
Kerkko Luosto University of Helsinki
Markku Niemenmaa University of Oulu
Juha Nurmonen University of Helsinki
Juha OikkonenUniversity of Helsinki
Jouko VäänänenUniversity of Helsinki