1;95;0c Publications of Jouko Väänänen

Textbooks

  1. Matemaattinen logiikka, Oy Gaudeamus Ab, Helsinki, 1987, pp. 144

  2. Johdatus logiikkaan, with H. Salminen, Oy Gaudeamus Ab, Helsinki 1992, second edition 1997, pp. 159.

  3. Matematiikan Taito 12: Numeeriset Menetelmät, with H. Salminen, Weilin+Göös, 1996, second edition 1997, pp. 94.

  4. Dependence Logic: A New Approach to Independence Friendly Logic, London Mathematical Society Student Texts (No. 70) Cambridge University Press, 2007, pp. 240. Review in MathSciNet.

  5. Models and Games, Cambridge Studies in Advanced Mathematics (No. 132) Cambridge University Press, 2011, pp. 380.


Back to the homepage of Jouko Väänänen.