Helsingin yliopistoMatematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Mittaaminen ja survey-metodiikka (MSM)

Uusimpia graduja

Yhteiskuntatilastotiede (mittaaminen ja survey-metodiikka) tarjoaa paljon hyviä tutkielman aiheita. Tälle sivulle on koottu linkit aihepiirin uusimpien gradujen tiivistelmiin. Luettelossa ovat mukana myös muiden tilastotieteen linjojen valtiotieteellisessä tiedekunnassa hyväksytyt gradut. Näiden gradujen arkistoinnista vastaa valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto, jossa graduihin voi myös tutustua lähemmin.

Mittaamisen ja survey-metodiikan aihepiirin gradu voi olla empiirinen tutkimus, siinä voidaan hyödyntää simulointikokeita, tai se voi olla myös teoreettinen tutkielma tai jopa yhdistelmä kaikista näistä. Gradu on mahdollista tehdä yhteisprojektina jonkin sovellusalan graduntekijän kanssa. Sen voi myös tehdä työharjoittelun yhteydessä, jolloin gradunteosta saa opintopisteiden lisäksi palkkaa. Gradussa on mahdollista keskittyä myös tilastollisen tietojenkäsittelyn näkökohtiin, esimerkiksi uuden menetelmän ohjelmointiin johonkin tilastollisen tietojenkäsittelyn ohjelmistoon.

Opiskelusivulla on lisää tietoa tutkielman tekemisestä.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

 Päivitetty 2008-10-27 / KV