Helsingin yliopistoMatematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Mittaaminen ja survey-metodiikka (MSM)

Henkilöt

 • Seppo Laaksonen, professori
  • survey-metodiikka, otantamenetelmät
 • Risto Lehtonen, professori
  • otanta-asetelmat ja -menetelmät
 • Seppo Mustonen, emeritusprofessori
  • Survo-ohjelmiston kehitystyö
 • Hannu Niemi, professori
  • tilastollinen päättely, monitasomallit
 • Lauri Tarkkonen, emeritusprofessori
  • mittaaminen, monimuuttujamenetelmät
 • Maria Valaste, tutkija
  • tilastollinen tietojenkäsittely, mittaaminen
 • Kimmo Vehkalahti, yliopistonlehtori, dosentti
  • mittaaminen, soveltava tilastotiede
 • Ari Veijanen, yliopistotutkija
  • AMELI-tutkimusprojekti
 • Elif Özge Özdamar, tutkija
  • mittaaminen, tiedonlouhinta
 • Mindaugas Bloznelis, dosentti (professori, Vilnan yliopisto, Liettua)
 • Pauli Ollila, tutkija (Tilastokeskus)
  • otantamenetelmät
 • Simo Puntanen, dosentti (Tampereen yliopisto)
  • lineaariset mallit
 • Reijo Sund, tilastotieteilijä (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus)
  • soveltava tilastotiede, terveydenhuoltotutkimus, rekisteriaineistot
 • Imbi Traat, dosentti (Tarton yliopisto)
  • otantamenetelmät, McMC

 Päivitetty 2008-09-30 / KV