Helsingin yliopistoMatematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Mittaaminen ja survey-metodiikka (MSM)

Mittaaminen ja survey-metodiikka muodostavat tilastotieteen soveltamisen ytimen: tilastollisen tiedon hankkimisen ja käsittelyn reaalimaailman ilmiöiden kuvaamista ja analysointia varten. Nämä kysymykset kohdataan kaikilla sovellusaloilla erityisesti ns. survey-tyyppisissä tutkimuksissa, jotka perustuvat otantaan ja mittaamiseen.

  • Otantateoria selittää miten tilastoaineisto eli data on eri tilanteissa kerättävä, jotta saadaan mahdollisimman harhaton ja edustava kuva perusjoukosta sekä miten näin saatua otosta voidaan arvioida.
  • Mittaamisen teoria selittää miten mielenkiinnon kohteena olevia ilmiöitä olisi eri tilanteissa pyrittävä mittaamaan sekä miten mittaustulosten laatua tulisi arvioida.

Mittaamisen ja survey-metodiikan (yhteiskuntatilastotieteen) opinnot soveltuvat kaikille tilastotieteen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille.

Aihepiiriin kuuluvia menetelmiä kehitetään mittaamisen ja survey-metodiikan tutkimusryhmässä. Keskeisellä sijalla on yhteistyö menetelmiä soveltavien eri alojen tutkijoiden kanssa.

 Päivitetty 2008-09-23 / KV
Kuva: Mittausmalli ja mitta-asteikko