Helsingin yliopistoMatematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Mittaaminen ja survey-metodiikka (MSM)

Posterit

Tällä sivulla esitellään joitakin mittaamiseen ja survey-metodiikkaan liittyviä tutkimusalueita verkkopostereina. Kuvaa näpäyttämällä posterin saa avattua Adobe Reader -ohjelmalla selailua ja tulostusta varten.


 Päivitetty 2005-10-28 / KV