Helsingin yliopistoMatematiikan ja tilastotieteen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Mittaaminen ja survey-metodiikka (MSM)

Yhteistyö

Eri alojen tutkijoilla on aineistoja ja kysymyksiä, kun taas tilastotieteilijöillä on usein parhaat valmiudet menetelmien soveltamiseen. Nämä voimat kannattaa yhdistää! Yksi parhaita yhteistyön muotoja on kirjoittaa yhteisiä artikkeleita kansainvälisiin lehtiin. Se hyödyttää molempia osapuolia.

Tutkimusryhmämme hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita muilta laitoksilta (ja yliopistoista tai tutkimuslaitoksista). Jatko-opiskelijat ja muut tutkijat ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä meihin tutkimusmenetelmiä koskevissa haasteissa jo uusien tutkimusten suunnitteluvaiheessa. Suosittelemme myös menetelmäkurssejamme, koska on vahvaa näyttöä että kursseilla opittuja taitoja voi välittömästi hyödyntää oman alan tutkimuksessa.

Viime vuosina meillä on ollut hedelmällistä yhteistyötä useiden eri alojen tutkijoiden kanssa. Aloista mainittakoon mm. arkeologia, elintarviketeknologia, hammaslääketiede, kasvatustiede, kielitieteet, lääketiede, metsäekologia, metsäekonomia, psykologia, puhetieteet, sosiaalipsykologia, sosiologia, sovellettu biologia, sovellettu kemia ja taloustiede. Jatkossa odotamme yhteistyön laajenevan monille muillekin kiinnostaville aloille.

Yhteydet

Tutkimusryhmän jäsenillä on hyvät yhteydet tutkimuslaitoksiin ja -instituutteihin, mm. seuraaviin:

Kaikissa näissä (kuten myös monissa muissa) mittaamisen ja survey-metodiikan menetelmät ovat keskeisessä osassa tilastollisen tiedon keruussa ja analysoinnissa.

Edellä luetelluissa tutkimuslaitoksissa on hyviä työtehtäviä tilastotieteen opiskelijoille, joilla on kiinnostusta ja taitoa mittaamisen ja survey-metodiikan alueelta. Tutkimuslaitoksista tarjoutuukin usein mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja sekä haastavia aiheita ja aineistoja gradua varten. Myös lukuisat yksityiset tutkimus- ym. yritykset tarjoavat kiinnostavia haasteita mittaamisen ja survey-metodiikan osaajille.

 Päivitetty 2007-10-02 / KV