Laitos-wiki

 

Kanslia

PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin: 02941 51506
sähköposti:
mathstat-info(at)helsinki.fi

Opiskelijaksi

opiskelu

Matematiikan koulutusohjelmaan haetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kautta, tilastotieteen koulutusohjelmaan joko matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tai valtiotieteellisen tiedekunnan kautta.

Opiskelu

Laitoksella voi opiskella kahta ainetta, matematiikkaa ja tilastotiedettä, joista kumpi tahansa voidaan ottaa pääaineeksi ja toinen sivuaineeksi.

Opintojen edetessä opiskelijalle avautuu molemmissa aineissa lukuisia vaihtoehtoja, jotka kattavat puhtaan matematiikan monia aloja sekä matematiikan ja tilastotieteen soveltamista yhteiskunnan ja talouselämän eri aloilta biotieteisiin ja eksakteihin luonnontieteisiin (fysiikka ja kemia) sekä teknologiaan.

Opetustarjonnaltaan Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos on Suomen suurin ja monipuolisin.

Opettajakoulutus

Matematiikan osaamiselle on kouluissa annettavalla opetuksella keskeinen merkitys. Lähivuosina on suuri osa nyt työssä olevista matematiikan opettajista jäämässä eläkkeelle. Tällaisista syistä matematiikan opettajien koulutus ja sen kehittäminen on yksi laitoksen tärkeimmistä tehtävistä.

Opettajankoulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä sovelletun kasvatustieteen laitoksen ja harjoittelukoulujen kanssa. Matematiikan opettajankoulutus on ollut keskeisellä sijalla kehitettäessä laitokselle uusia opetusmenetelmiä kuten opettajalinjan työpaja.

Laitoksen henkilökuntaa on mukana useimpien lukion pitkän matematiikan oppikirjasarjojen työryhmissä.