Laitos-wiki

 

Kanslia

PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
puhelin: (09) 191 51501 ja (09) 191 51502
faksi: (09) 191 51400
sähköposti:
mathstat-info(at)helsinki.fi

Opiskelijaksi

opiskelu

Matematiikan koulutusohjelmaan haetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kautta, tilastotieteen koulutusohjelmaan joko valtiotieteellisen tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kautta.

Opiskelu

Laitoksella voi opiskella kahta ainetta, matematiikkaa ja tilastotiedettä, joista kumpi tahansa voidaan ottaa pääaineeksi ja toinen sivuaineeksi.

Opintojen edetessä opiskelijalle avautuu molemmissa aineissa lukuisia vaihtoehtoja, jotka kattavat puhtaan matematiikan monia aloja sekä matematiikan ja tilastotieteen soveltamista yhteiskunnan ja talouselämän eri aloilta biotieteisiin ja eksakteihin luonnontieteisiin (fysiikka ja kemia) sekä teknologiaan.

Opetustarjonnaltaan Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos on Suomen suurin ja monipuolisin.

Esite tilastotieteen opiskelumahdollisuuksista

Opettajakoulutus

Matematiikan osaamiselle on kouluissa annettavalla opetuksella keskeinen merkitys. Lähivuosina on suuri osa nyt työssä olevista matematiikan opettajista jäämässä eläkkeelle. Tällaisista syistä matematiikan opettajien koulutus ja sen kehittäminen on yksi laitoksen tärkeimmistä tehtävistä.

Opettajankoulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä sovelletun kasvatustieteen laitoksen ja harjoittelukoulujen kanssa. Matematiikan opettajankoulutus on ollut keskeisellä sijalla kehitettäessä laitokselle uusia opetusmenetelmiä kuten opettajalinjan työpaja.

Laitoksen henkilökuntaa on mukana useimpien lukion pitkän matematiikan oppikirjasarjojen työryhmissä.